Aktuální informace pro Vás - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:
  Aktuality                                                                                  

Dětí třídy „Čmeláčků“ obsadily se svým výkresem „Škola na Zemi a na Marzu“ 19. místo v celostátní soutěží Marťánci v kategorii společné výtvarné práce - Škola z Marzu, kterou pořádala  společnost Walmark.
VÁŽENÍ RODIČE,
DĚKUJEME VÁM VŠEM ZA ÚČAST VE SBĚRU STARÉHO PAPÍRU.

V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE JSME ZA SBĚR OBDRŽELI 5 523,- Kč.

Tyto peníze jsme použili a použijeme na pořízení hraček a výtvarného materiálu pro děti.25. výročí školy a oslava Dne dětí 
25. výročí školy a oslava Dne dětí proběhla v pátek 3. 6. 2016 za velké účasti současných i bývalých klientů MŠ. Mimo možnosti prohlídky celé školy a setkání s bývalými i současnými zaměstnanci, si všichni užili krásný a bohatý program pro malé i velké. 
Více v sekci U čeho jste nebyli.


PLAVÁNÍ 
Od 5. 4. do 24. 5. 2016 (8 lekcí) pokračujeme v plaveckém výcviku!

Plavání bude probíhat v útercích v době od 10:55 do 11:40 hod. 

Dohodli jsme, že se budou našim dětem věnovat současně 4 instruktorky. Prosíme, abyste děti vybavili potřebnými věcmi – plavky, osuška, děvčata-koupací čepice, vše v baťůžku!!!

Připomínáme, že v případě absence dítěte delší než 4 lekce je možno na základě lékařského potvrzení žádat vrácení peněz (1 lekce 50,- Kč). Na plavecký výcvik přispívají některé zdravotní pojišťovny (informujte se sami). Potvrzení o platbě a o účasti dítěte Vám vystavíme po ukončení výcviku.

Fotografie z plavání máme v naší fotogalerii 


SOLNÁ JESKYNĚ
Prodlužujeme až do konce března!

Z důvodu vysokého počtu dětí, které do solné jeskyně docházejí, jsme museli vytvořit dvě skupiny, které se pravidelně střídají. V únoru také docházelo k absencím dětí z důvodu nemoci. Abychom zajistili dětem dostatečný (plánovaný) počet pobytů v solné jeskyni, prodloužily jsme tyto aktivity do konce března. Dny a čas se nemění (úterky- 10-11 hod).

V loňském školním roce byla tato aktivita dětmi i rodiči chválena, proto se i v tomto školním roce budeme snažit návštěvami solné jeskyně přispívat k eliminování nachlazení dětí v zimních měsících. Účast dětí je dobrovolná. Skupina dětí bude vytvořena napříč jednotlivými třídami. „Jeskyňkování“ bude probíhat v době od 10-11 hodin v Solné jeskyni „Relax“ v Havířově. Své děti můžete na tuto aktivitu přihlásit u svých učitelek v třídách.

Fotografie ze solné jeskyně máme v naší fotogalerii 


SOUTĚŽ  SOUTĚŽ  SOUTĚŽ  SOUTĚŽ  SOUTĚŽ  

Přihlásili jsme se do soutěže ve sběru starého papíru.
Pořadatelem soutěže je firma .A.S.A., spol. s r.o.
Více informací v odkazech PROJEKTY
USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ
I letos pořádáme pro děti pětidenní lyžařský výcvik - Více informací v odkazech PROJEKTY

Fotografie z letošního lyžování máme v naší fotogalerii 


  Ortoptická zdravotní péče                                                        

Od školního roku 2015/2016 zrušila NSP Havířov své odloučené ortoptické pracoviště v naší budově. Dlouholetá každodenní spolupráce při péči o zrakově postižené děti je tímto rozhodnutím ukončena. Rodiče zrakově postižených dětí již nebudou moci využívat možnost spojené péče – naší - speciální výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na reedukaci binokulárního vnímání současně s ortoptickou zdravotní péčí. Ortoptická cvičení budou muset absolvovat děti ambulantně, mimo naši budovu. 


  Změna názvu školy                                                                 

Od 1. 9. 2015 změnila naše organizace název. Z Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov-Město, Mozartova 2, příspěvkové organizaci na: Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace.
Změnou názvu vyjadřujeme možnost společného života dětí předškolního věku s různým druhem a stupněm postižení, naši schopnost vychovávat a vzdělávat tyto děti společně – pod jednou střechou, „pod jedním deštníkem….“
Již několik let se v naší MŠ věnujeme nejen dětem se zrakovým postižením, ale i dětem s diagnózou autismus, dětem s mentálním postižením a dětem s kombinovanými vadami. Původní název školy mohl být pro rodiče dětí s jiným, než zrakovým postižením, kteří hledali vhodné předškolní zařízení pro své děti, zavádějící.
Stav ovzdušíkalendář jmen


 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky