Aktuální informace pro Vás - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Výroční zprávy a výhledy
 
Aktuality                                                                                  Loučíme se s předškoláky

Dopoledne 26.6.2017 bylo pro nás slavnostní. Dva kamarádi z naší školky nastupují po prázdninách do ZŠ. Přejeme jim mnoho štěstí a ať se jim v nové škole líbí.

Více v sekci U čeho jste nebyli


Den dětí 2017

Na programu této akce jsme měli soutěže v netradičních disciplínách. Děti získávaly na jednotlivých stanovištích barevné okvětní lístky. Po zaplnění všech okvětních lístků kytičky zavěšené na krku, dostaly balíček se sladkou odměnou.

Více v sekci U čeho jste nebyliVýlet na Jarošův statek

V úterý 30.5. se naše školka vydala na výlet do Studénky na Jarošův statek. Děti si prohlédly celé okolí statku, mohly si pohladit všechna zvířátka - ovečky, kozy, králíčky, morčata, koťátka, poníky

Více v sekci U čeho jste nebyli


HURÁ ZA ZVÍŘÁTKY

Ve středu 10.5.2017 jsme se s dětmi ze třídy Čmeláčků vydali na výlet na Pašůvku za koníky a jinými zvířátky. Cestu jsme si ozvláštnili jízdou autobusem i vlakem. Děti si prošly halu vlakového nádraží a sami si koupili jízdenku na vlak. Poté už nám nic nebránilo vydat se za dobrodružstvím.

Více v sekci U čeho jste nebyli


Velikonoční koledování
Ve čtvrtek 13.4. jsme si všichni užili tu správnou velikonoční atmosféru. Kluci vyšlehali karabáčem nejen kamarádky ze školky, ale také všechny paní učitelky a ostatní zaměstnance, aby byly zdravé.

Více v sekci U čeho jste nebyli


Hrajeme si na ŠKOLU
Dny před zápisem do základních škol jsme věnovali na opakování toho, co děti už umí (například procvičování znalostí svého jména a příjmení, bydliště, svého podpisu). Procvičovali jsme barvy, tvary, velikost, orientovali se v číselné řadě, orientovali se na ploše (nahoře, dole, vlevo, vpravo, uprostřed), v prostoru (na, před, za, mezi, první, poslední), dny v týdnu, roční období. Zařadili jsme uvolňovací cviky zápěstí, grafomotorické cviky, dbali na správný úchop psacích potřeb. Procvičovali hrubou motoriku (rovnováhu na jedné noze, běh, poskoky, chod, chytání aj.)

Více v sekci U čeho jste nebyli


PLAVÁNÍ
Od 23. 3. 2017 začíná plavecký výcvik.
Děti vybavte: plavkami, osuškou, plavecké brýle nejsou podmínkou, koupací čepice – děvčata s dlouhými vlasy, ostatní nemusí.
Celkem výuka 10 lekcí = 500,- Kč uhraďte p. učitelce ve své třídě.
V případě absence dítěte delší než 4 lekce možno na základě lékařského potvrzení žádat vrácení peněz (1 lekce 50,- Kč).
Na plavecký výcvik přispívají některé zdravotní pojišťovny (informujte se sami). Potvrzení o platbě a o účasti dítěte Vám vystavíme po ukončení výcviku.

Obrázky z našeho plavání můžete průběžně sledovat zde


Usměvavé lyžování

Stejně jako vloni se některé děti z naší školky zúčastnily 5-ti denního lyžařského kurzu "Usměvavé lyžování" v Palkovicích v týdnu 30.1. - 3.2.2017.

Více v sekci U čeho jste nebyli


NÁVŠTĚVA PŘEDSTAVITELŮ MĚSTA

Ve čtvrtek 15. 12. 2016 přišli do školky „ poslové Ježíška“.  Již řadu let nám Statutární město Havířov přilepšuje nezanedbatelnou částkou na nákup nových hraček a učebních pomůcek. Letos jsme mohli nakoupit hračky dle vlastního výběru v hodnotě 20 tis. Kč.

Více v sekci U čeho jste nebyli


 
VÁNOČNÍ BESÍDKY
 
v úterý 13. 12. 2016 se ve všech třídách konalo „Vánoční posezení s punčem“
 
Děti připravily pro rodiče krátké vystoupení, napekly cukroví, vytvořily krásné dárečky pro své nejbližší. V některých třídách proběhly vánoční dílny. Bylo to pro všechny příjemné „zpomalení“ předvánočního shonu.

Obrázky najdete zde


Mikulášská nadílka ve školce
Také do naší mateřské školy zavítala vzácná návštěva - Mikuláš s čerty a anděly. Na tento den jsme s dětmi připravovali předem. Vyzdobili jsme celou školku, aby se jim u nás líbilo.

Více v sekci U čeho jste nebyli


Podzimní strašení
Tak jako každoročně jsme si ve spolupráci s rodiči a s dětmi vyrobili lampióny, oblékli se do strašidelných kostýmů a na školní zahradě si užili pěkné podzimní odpoledne. Děti i rodiče soutěžili v pohybových dovednostech a měli možnost pochutnat si na posledních grilovaných buřtech.

Více v sekci U čeho jste nebyli


Pečeme se čmeláčky  
V tomto říjnovém nečase, kdy si s dětmi obvykle povídáme o podzimních plodech, počasí a dracích, jsme toto období chtěli trochu ozvláštnit. Po společné domluvě jsme se rozhodli, že si z plodů našich zahrádek a s pomocí paní kuchařky nějakou dobrotu ukuchtíme.

Více v sekci U čeho jste nebyliVýroční zpráva o činnosti za školní rok 2015/2016
Novou výroční zprávu naleznete v sekci Výroční zprávy


                                                                                                 
Veselé odpoledne s klauny

V pátek 16.9.2016 jsme si užili krásné odpoledne se spolkem ADAM na naší zahradě. Děti se vyřádily s klauny, ve skákacím hradu, mohly se projet na koníčkovi. Dále měly možnost  vyzkoušet si samy namíchat nealko drink, či přihlížet chemickým pokusům. Všichni jsme si veselé odpoledne užili a budeme se těšit na další společnou akci.

Obrázky z naší akce najdete zde


                                                                                                 

Výstupy z informativní schůzky pro rodiče ze dne 8.9.2016

Veškeré informace jsou zde.


                                                                                                 
                                                                                                                      

 
Dětí třídy „Čmeláčků“ obsadily se svým výkresem „Škola na Zemi a na Marzu“ 19. místo v celostátní soutěží Marťánci v kategorii společné výtvarné práce - Škola z Marzu, kterou pořádala  společnost Walmark.
VÁŽENÍ RODIČE,
DĚKUJEME VÁM VŠEM ZA ÚČAST VE SBĚRU STARÉHO PAPÍRU.

V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE JSME ZA SBĚR OBDRŽELI 5 523,- Kč.

Tyto peníze jsme použili a použijeme na pořízení hraček a výtvarného materiálu pro děti.25. výročí školy a oslava Dne dětí
25. výročí školy a oslava Dne dětí proběhla v pátek 3. 6. 2016 za velké účasti současných i bývalých klientů MŠ. Mimo možnosti prohlídky celé školy a setkání s bývalými i současnými zaměstnanci, si všichni užili krásný a bohatý program pro malé i velké.
Více v sekci U čeho jste nebyli.
SOUTĚŽ  SOUTĚŽ  SOUTĚŽ  SOUTĚŽ  SOUTĚŽ  

Přihlásili jsme se do soutěže ve sběru starého papíru.
 
 
Pořadatelem soutěže je firma .A.S.A., spol. s r.o.
 
Více informací v odkazech PROJEKTY


 


USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ
 I letos pořádáme pro děti  lyžařský výcvik.
Více informací v odkazech PROJEKTY
Ortoptická zdravotní péče                                                        

Od školního roku 2015/2016 zrušila NSP Havířov své odloučené ortoptické pracoviště v naší budově. Dlouholetá každodenní spolupráce při péči o zrakově postižené děti je tímto rozhodnutím ukončena. Rodiče zrakově postižených dětí již nebudou moci využívat možnost spojené péče – naší - speciální výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na reedukaci binokulárního vnímání současně s ortoptickou zdravotní péčí. Ortoptická cvičení budou muset absolvovat děti ambulantně, mimo naši budovu.


Změna názvu školy                                                                 

Od 1. 9. 2015 změnila naše organizace název. Z Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov-Město, Mozartova 2, příspěvkové organizaci na: Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace.
 
Změnou názvu vyjadřujeme možnost společného života dětí předškolního věku s různým druhem a stupněm postižení, naši schopnost vychovávat a vzdělávat tyto děti společně – pod jednou střechou, „pod jedním deštníkem….“
 
Již několik let se v naší MŠ věnujeme nejen dětem se zrakovým postižením, ale i dětem s diagnózou autismus, dětem s mentálním postižením a dětem s kombinovanými vadami. Původní název školy mohl být pro rodiče dětí s jiným, než zrakovým postižením, kteří hledali vhodné předškolní zařízení pro své děti, zavádějící.

 


 
Stav ovzdušíkalendář jmen


 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky