Aktuální informace pro Vás - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Výroční zprávy a výhledyAktuality                                                                                      

ALTERNATIVNÍ  A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE a využití manuálních znaků v kontaktu s dětmi s potížemi v oblasti dorozumívání v předškolním věku


 
Obsah semináře:
 
  • stručný vhled do augmentativní a alternativní komunikace (AAK) – pojem, cíle, prostředky, systémy, principy
  • přínos a význam manuálních znaků v oblasti komunikace u dětí
  • začátky používání manuálních znaků, jejich zavedení do praxe
  • seznámení s dynamickými systémy v rámci AAK – znak do řeči, znaky dle Anity Portman, jazykový program Makaton
  • videoukázky, kazuistiky, příklady z praxe
  • nácvik vybraných znaků – jedná se o zjednodušené manuální znaky vycházející z českého znakového jazyka
  • výměna zkušeností účastníků s danou problematikou
 
 
Seminář se uskuteční dne 3.6.2021 (čtvrtek), od 14:00 do 18:00 hod. v MŠ Paraplíčko Havířov (Mozartova 1092/2, Havířov - Město).
V případě zájmu se semináře zúčastnit, je možno se přihlásit online ZDE
Možnost přihlášení nejpozději do 2.6.2021 (do 15:00 hod.).
Kapacita omezena.

Mgr. Šárka Chobotová, ředitelka
„Školka na kliku – Jede, jede, poštovský panáček“

2.Téma: Než půjdu do školy

Vzhledem k tomu, že se stále nemůžeme vídat v Mateřské škole, připravily jsme pro předškolní děti další téma našeho projektu.
Vzhledem k tomu, že se nemůžeme vídat v Mateřské škole, připravily jsme pro předškolní děti projekt zaměřený na přípravu pro vstup do Základní školy.
Věříme, že se Vám práce bude dařit a že s Vašimi předškoláky zažijete příjemné společné chvilky.


Děkujeme za spolupráci, Vaše paní učitelky.

 
ROZTANČÍME ŠKOLKU – JERUSALEMA
 

 Cílem projektu bylo zařadit se do celosvětové taneční akce spojené s písní Jerusalema. Do projektu se zapojují lidé ze všech koutů světa, z různých povolání, na různých místech. Smyslem celé akce je jakési poselství o radosti ze života a z pohybu, ať už je situace kolem nás jakákoliv.  


Děkujeme za spolupráci, Vaše paní učitelky.


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ  OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu, který zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v naší mateřské škole.


OZNÁMENÍ

Vážení rodiče, od 1.3.2021 je do odvolání MŠ uzavřena z důvodu nařízení vlády.
V případě dotazů volejte v pondělí nebo v úterý. Tel. 739 343 407.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení, rodiče si žádají zpětně bez razítka školy.

Informace ke krizovému ošetřovnému naleznete na odkazu:

Tiskopis k vyplnění je ke stažení zde:


Mgr. Šárka Chobotová
Ředitelka                                                                                                         

ROZTANČÍME ŠKOLKU – JERUSALEMA“
Cílem projektu je zařadit se do celosvětové taneční akce spojené s písní Jerusalema. Smyslem celé akce je jakési poselství o radosti ze života a z pohybu, ať už je situace kolem nás jakákoliv.


                                                                                                                                                     
 
Projektový den „Čarovná zima“
 
Projektový den „Zimní experimentování“
V pátek 29.1.2021 se naše třída „Čmeláčků“ proměnila ve zkoumací laboratoř. Děti poznaly, co kouzelného se děje v zimě.  
 
Dne 1.2.2021 jsme navázali na projektový den „Čarovná zima“ projektem „Zimní experimentování“. Celý tento projekt zahrnoval pokusy a experimenty.


                                                                                                                                                      


                                                                                                         


Odloženo na příznivější dobu. Děkujeme za pochopení.     


Odloženo na příznivější dobu. Děkujeme za pochopení.V září jsem si užili výlet i dopravní výchovu.
Více v sekci "U čeho jste nebyli"


Organizace školního roku 2020/2021                
 
Podzimní prázdniny 29.10. 30.10.2020 – provoz MŠ nepřerušen
Zimní prázdniny 23.12. – 4.1.2021 – přerušení provozu
Jarní prázdniny   22.2. – 28.2.2021 – provoz MŠ nepřerušen
Letní prázdniny 1.7. – 31.7.2021 – provoz MŠ omezen na 2 třídy
                          2.8. – 31.8.2021 – přerušení provozu
 
V době veškerých prázdnin nemají dětí s povinnou předškolní docházkou (pěti a šesti leté) povinnost MŠ navštěvovat, rodiče nemusí jejich absenci písemně omlouvat.

Opatření COVID – zákaz vstupu třetích osob do MŠ.
Děti mít roušku na obličeji nemusí (výjimka pro děti s postižením), ale dejte jim jednu pro případ potřeby do skříňky (hygienicky zabalenou se jménem). Rodiče a personál jsou povinni roušky při vzájemném kontaktu mít.
Dětem je každé ráno měřena teplota – 37*C je důvodem odmítnutí převzetí. Do MŠ nesmí být přijato dítě nachlazené, s infekční rýmou, s kašlem, byť teplotu nemá.
Předávání dětí – ve vestibulu. Odevzdejte oblečení v igelitové tašce. Znečištěné Vám budou opět předány k výměně. Reagujte na měnící se počasí (vhodné oblečení a obuv na zahradu)

Akce a aktivity
15.9.2020 - seminář pro rodiče a asistenty pedagogů zaměřený na téma
SVP DĚTÍ A JEJICH PŘÍPRAVA NA ŠKOLU (hrazeno z projektu MAP)
18.9.2020 – výlet za zvířátky – Jarošův statek ve Studénce (hrazeno z projektu MŠMT)
21.9.2020 – Projektový den – Dopravní výukový program – dopravní hřiště instalované na zahradě MŠ (hrazeno z projektu MŠMT)
 
Během roku proběhnou besedy, vystoupení, oslavy důležitých svátků (Vánoce, Velikonoce, Den matek, divadla, vystoupení v denním stacionáři pro seniory, atd dle aktuální situace a možností v souvislosti s pandemií.
Po celý školní rok probíhají v MŠ ICT výuka dětí, masáže, snoezzelen, saunování a další aktivity.
Čemu se Vaše děti věnují můžete sledovat na facebooku MŠ Paraplíčko-Havířov. Odkaz a proklik je i na webových stránkách www.paraplicko-havirov.cz.
 
Platby
Školné a stravné se hradí hotovostně v MŠ (v současné době dostanete lísteček s částkou na daný měsíc. Hotovost předejte ráno učitelce v obálce s uvedením jména dítěte). Kalendář na celý školní rok jste obdrželi od učitelek.
 
Kontakty
ředitelka    tel: 596411017, 379343407    e-mail: reditelka@paraplicko-havirov.cz
omlouvání dětí – sborovna 596420267 – do 12.30 hod přijímáme odhlášení na následující den

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat – osobně při předávání dětí nebo telefonicky a e -mailem


                                                                                     

 


Stav ovzdušíkalendář jmen


 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky