Aktuální informace pro Vás - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Výroční zprávy a výhledyAktuality                                                                                  

           VÍTÁNÍ LÉTA            
10.7.2020 od 16:00 v naší školce

 
OBNOVENÍ PROVOZU ŠKOLKY           

Vážení rodiče.
Na základě vyhodnocení současného stavu je zřizovatelem stanoveno obnovení provozu mateřské školy ke dni 25.5.2020.
Je však zcela na rozhodnutí zákonných zástupců, zda dítě do MŠ chodit bude, či nikoliv. Neplatí povinnost docházky. Na ošetřovné máte nárok do 30.6.2020, přestože je MŠ znovu v provozu. Především vyhodnoťte, zda Vaše dítě, vy nebo osoby žijící s Vámi v jedné domácnosti nepatříte do skupiny s rizikovými faktory.

 
Podmínky provozu MŠ:

 
  • Zájem o docházku dítěte nahlásit formou SMS na tel. číslo: 739343407 nejpozději 20.5.2020
  • Do MŠ bude přijato pouze dítě zcela zdravé (bez teploty, kašle, rýmy).
  • V pondělí 25.5.2020 budou přijaty pouze děti zaměstnaných, od úterý 26.5.2020 mohou nastoupit i ostatní děti
  • Před budovou respektujte rozestupy, mějte vy i děti roušky
  • Potřeby (oblečení do MŠ, na zahradu, pleny, atd…) v igelitové tašce odevzdat personálu MŠ před školou
  • Z důvodu eliminace případné kontaminace nákazou Vás do budovy nemůžeme vpustit
  • V den nástupu dítěte do MŠ je nutné doložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (bude připraveno k podpisu v MŠ)
 
 
 
 
 
 

                                                                                      

 
Informace k  ZÁPISU DO MŠ
 
Ve dnech 4. -5. 5. 2020 proběhne formální část zápisů do MŠ
 
V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 proběhne zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 bez přítomnosti dětí a pokud možno bez osobní návštěvy zákonných zástupců.                                                                                    

Milí rodiče,
 
ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která Vám nabízíme zde.

Milé maminky, za normální situace by teď v MŠ probíhal projekt „ŠKOLA“, v němž bychom s Vašimi dětmi pilovali vše potřebné k nástupu do 1. třídy. Protože to není možné, posíláme Vám příručku k domácí přípravě.


                                                                                    

Milé děti, maminky a tatínkové i v této době, kdy se nemůžeme potkávat ve školce, se Vám věnujeme na facebookových stránkách školy.
Každý den nový nápad na společné aktivity doma,  on-line cvičení dětské Zumby a od příštího týdne také další aktivity s paními učitelkami a asistentkami (zpívání, výtvarné tvoření, atd.).
 
Chybíme vám taky? Tak si nás v mobilu, či na tabletu pusťte.

                                                                                               

Organizace zápisů do základních škol  pro školní rok 2020/2021

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Termín od 6. – 17. 4. 2020.

Zákonný zástupce doručí žádost o přijetí k povinné školní docházce na ZŠ jedním z následujících způsobů: datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou, osobním podáním žádosti na ZŠ.

Úplné znění Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 najdete na webu MŠMT.

                                                                                     

KORONAVIRUS  

V návaznosti na Usnesení vlády České republiky č. 215 ze dne 15. března 2020 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ rozhodl zřizovatel Moravskoslezský kraj s okamžitou platností o uzavření mateřských škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center, které Moravskoslezský kraj zřizuje, a to až do odvolání.

Sledujte aktuální informace:                                                                                              
 
ROZHODNUTÍ O SNÍŽENÍ ÚPLATY ZA BŘEZEN 2020
 

Zákonným zástupcům se snižuje úplata za předškolní vzdělávání dítěte za měsíc březen 2020 z částky stanové pro školní rok 2019/2020 (400,- Kč) o adekvátní částku za 11 dnů uzavření MŠ na částku 200,- Kč.
 
Přeplatek, který vznikl před dnem vydání tohoto rozhodnutí bude zákonným zástupcům vrácen v nejbližším termínu výběru školného a stravného po znovuotevření školy.
 

Odůvodnění:
 
Dne 16. března 2020 v návaznosti na Usnesení vlády České republiky č. 215 ze dne 15. března 2020 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ rozhodl zřizovatel Moravskoslezský kraj s okamžitou platností o uzavření mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace

V Havířově 23.3.2020

                                                                                       
 UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY
 
Z důvodu narůstajících cen potravin jsme nuceni zvýšit cenu stravného z Kč 18,-- na Kč 20,-- s platností od 1.3.2020.

 
 
 
Přesnídávka     7,--
 
Oběd               Kč 20,--
 
Svačina              7,--
 
 
 
POLODENNÍ STRAVA Kč 27,--
 
CELODENNÍ STRAVA Kč 34,--

Mgr.Chobotová Šárka, ředitelka školy
Lorenzová Marie, vedoucí ŠJ
                                                                                       


 
V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov uskutečníme s dětmi „ZÁŽITKOVOU POLYTECHNIKU“
 
Červená Karkulka a babiččin dalekohled
 
+ tvořivé dílničky
 
Místo konání: Planetárium Ostrava
 
termín: 4.2.2020
 
 
Přiveďte děti do MŠ nejpozději v 8.30 hod.  Autobus  i vstupné je hrazeno z projektu.

 
Popis pořadu: ČERVENÁ KARKULKA A BABIČČIN DALEKOHLED Červené Karkulce se začaly dlouhé výlety zamlouvat. Les kolem babiččiny chaloupky už dobře zná, a tak se vydala na mnohem delší a zajímavější cestu, při které si všímá přírody a hvězdné oblohy. Můžeme jí jen závidět, protože umí cestovat časem, a přitom poznává pravěk i ranou historii vývoje lidstva. A světe div se, Karkulka dokáže cestovat i Sluneční soustavou! Země je vesmírný kolotoč
 
Živě moderovaná součást pořadu. Hvězdná obloha, ukázka Velkého a Malého vozu, hvězda Polárka, ukázka dalších souhvězdí podle aktuální roční doby, otáčení hvězdné oblohy jako důsledek otáčení zeměkoule, pohled na Zemi z vesmíru.
 
Jako navazující program  Tvůrčí dílny pro děti  probíhají v Galerii Mira a trvají 45 minut. Díky originálním stavebnicím se děti mohou stát malými konstruktéry! Mladší děti si vyzkoušejí konstrukci jednoduchých modelů od květiny po malé autíčko, pro starší jsou připraveny o něco náročnější modely. Díky tvarovaným dílům si děti procvičí jemnou motoriku rukou i prstů, ale hlavně si zdokonalí svoji představivost a kreativitu.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II
reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607

 
 


Projekt MŠMT – Šablony II.                        

Maše škola se zapojila do Projektu MŠMT – Šablony II. na období 2019/2021.
Doufáme, že díky získané dotaci budeme moci opět povýšit kvalitu výchovně vzdělávací činnosti s našimi dětmi.                                                                                                                Focení našich dětí ...


Jak jsme si užívali minulý školní rok  ....Zápis do MŠ PARAPLÍČKO
se  konal ve dnech 14.  a 15. 5. 2019
Děkujeme za Váš zájem                                  
Ortoptická zdravotní péče                                                        

Od školního roku 2015/2016 zrušila NSP Havířov své odloučené ortoptické pracoviště v naší budově. Dlouholetá každodenní spolupráce při péči o zrakově postižené děti je tímto rozhodnutím ukončena. Rodiče zrakově postižených dětí již nebudou moci využívat možnost spojené péče – naší - speciální výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na reedukaci binokulárního vnímání současně s ortoptickou zdravotní péčí. Ortoptická cvičení budou muset absolvovat děti ambulantně, mimo naši budovu.


Změna názvu školy                                                                 

Od 1. 9. 2015 změnila naše organizace název. Z Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov-Město, Mozartova 2, příspěvkové organizaci na: Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace.
 
Změnou názvu vyjadřujeme možnost společného života dětí předškolního věku s různým druhem a stupněm postižení, naši schopnost vychovávat a vzdělávat tyto děti společně – pod jednou střechou, „pod jedním deštníkem….“
 
Již několik let se v naší MŠ věnujeme nejen dětem se zrakovým postižením, ale i dětem s diagnózou autismus, dětem s mentálním postižením a dětem s kombinovanými vadami. Původní název školy mohl být pro rodiče dětí s jiným, než zrakovým postižením, kteří hledali vhodné předškolní zařízení pro své děti, zavádějící.

 


 
Stav ovzdušíkalendář jmen


 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky