Aktuální informace pro Vás - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Výroční zprávy a výhledyAktuality                                                                                  

 
Milí rodiče,
 
ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která Vám nabízíme zde.

Milé maminky, za normální situace by teď v MŠ probíhal projekt „ŠKOLA“, v němž bychom s Vašimi dětmi pilovali vše potřebné k nástupu do 1. třídy. Protože to není možné, posíláme Vám příručku k domácí přípravě.


                                                                                    

Milé děti, maminky a tatínkové i v této době, kdy se nemůžeme potkávat ve školce, se Vám věnujeme na facebookových stránkách školy.
Každý den nový nápad na společné aktivity doma,  on-line cvičení dětské Zumby a od příštího týdne také další aktivity s paními učitelkami a asistentkami (zpívání, výtvarné tvoření, atd.).
 
Chybíme vám taky? Tak si nás v mobilu, či na tabletu pusťte.

                                                                                               

Organizace zápisů do základních škol  pro školní rok 2020/2021

Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Termín od 6. – 17. 4. 2020.

Zákonný zástupce doručí žádost o přijetí k povinné školní docházce na ZŠ jedním z následujících způsobů: datovou schránkou, emailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou, osobním podáním žádosti na ZŠ.

Úplné znění Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 najdete na webu MŠMT.

                                                                                     

KORONAVIRUS  

V návaznosti na Usnesení vlády České republiky č. 215 ze dne 15. března 2020 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ rozhodl zřizovatel Moravskoslezský kraj s okamžitou platností o uzavření mateřských škol, pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center, které Moravskoslezský kraj zřizuje, a to až do odvolání.

Sledujte aktuální informace:                                                                                              
 
ROZHODNUTÍ O SNÍŽENÍ ÚPLATY ZA BŘEZEN 2020
 

Zákonným zástupcům se snižuje úplata za předškolní vzdělávání dítěte za měsíc březen 2020 z částky stanové pro školní rok 2019/2020 (400,- Kč) o adekvátní částku za 11 dnů uzavření MŠ na částku 200,- Kč.
 
Přeplatek, který vznikl před dnem vydání tohoto rozhodnutí bude zákonným zástupcům vrácen v nejbližším termínu výběru školného a stravného po znovuotevření školy.
 

Odůvodnění:
 
Dne 16. března 2020 v návaznosti na Usnesení vlády České republiky č. 215 ze dne 15. března 2020 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ rozhodl zřizovatel Moravskoslezský kraj s okamžitou platností o uzavření mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace

V Havířově 23.3.2020

                                                                                       
 UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY
 
Z důvodu narůstajících cen potravin jsme nuceni zvýšit cenu stravného z Kč 18,-- na Kč 20,-- s platností od 1.3.2020.

 
 
 
Přesnídávka     7,--
 
Oběd               Kč 20,--
 
Svačina              7,--
 
 
 
POLODENNÍ STRAVA Kč 27,--
 
CELODENNÍ STRAVA Kč 34,--

Mgr.Chobotová Šárka, ředitelka školy
Lorenzová Marie, vedoucí ŠJ
                                                                                       


 
V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Havířov uskutečníme s dětmi „ZÁŽITKOVOU POLYTECHNIKU“
 
Červená Karkulka a babiččin dalekohled
 
+ tvořivé dílničky
 
Místo konání: Planetárium Ostrava
 
termín: 4.2.2020
 
 
Přiveďte děti do MŠ nejpozději v 8.30 hod.  Autobus  i vstupné je hrazeno z projektu.

 
Popis pořadu: ČERVENÁ KARKULKA A BABIČČIN DALEKOHLED Červené Karkulce se začaly dlouhé výlety zamlouvat. Les kolem babiččiny chaloupky už dobře zná, a tak se vydala na mnohem delší a zajímavější cestu, při které si všímá přírody a hvězdné oblohy. Můžeme jí jen závidět, protože umí cestovat časem, a přitom poznává pravěk i ranou historii vývoje lidstva. A světe div se, Karkulka dokáže cestovat i Sluneční soustavou! Země je vesmírný kolotoč
 
Živě moderovaná součást pořadu. Hvězdná obloha, ukázka Velkého a Malého vozu, hvězda Polárka, ukázka dalších souhvězdí podle aktuální roční doby, otáčení hvězdné oblohy jako důsledek otáčení zeměkoule, pohled na Zemi z vesmíru.
 
Jako navazující program  Tvůrčí dílny pro děti  probíhají v Galerii Mira a trvají 45 minut. Díky originálním stavebnicím se děti mohou stát malými konstruktéry! Mladší děti si vyzkoušejí konstrukci jednoduchých modelů od květiny po malé autíčko, pro starší jsou připraveny o něco náročnější modely. Díky tvarovaným dílům si děti procvičí jemnou motoriku rukou i prstů, ale hlavně si zdokonalí svoji představivost a kreativitu.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II
reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008607

 
 


Projekt MŠMT – Šablony II.                        

Maše škola se zapojila do Projektu MŠMT – Šablony II. na období 2019/2021.
Doufáme, že díky získané dotaci budeme moci opět povýšit kvalitu výchovně vzdělávací činnosti s našimi dětmi.                                                                                                                Focení našich dětí ...


Jak jsme si užívali minulý školní rok  ....Zápis do MŠ PARAPLÍČKO
se  konal ve dnech 14.  a 15. 5. 2019
Děkujeme za Váš zájem                                  
Ortoptická zdravotní péče                                                        

Od školního roku 2015/2016 zrušila NSP Havířov své odloučené ortoptické pracoviště v naší budově. Dlouholetá každodenní spolupráce při péči o zrakově postižené děti je tímto rozhodnutím ukončena. Rodiče zrakově postižených dětí již nebudou moci využívat možnost spojené péče – naší - speciální výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na reedukaci binokulárního vnímání současně s ortoptickou zdravotní péčí. Ortoptická cvičení budou muset absolvovat děti ambulantně, mimo naši budovu.


Změna názvu školy                                                                 

Od 1. 9. 2015 změnila naše organizace název. Z Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov-Město, Mozartova 2, příspěvkové organizaci na: Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace.
 
Změnou názvu vyjadřujeme možnost společného života dětí předškolního věku s různým druhem a stupněm postižení, naši schopnost vychovávat a vzdělávat tyto děti společně – pod jednou střechou, „pod jedním deštníkem….“
 
Již několik let se v naší MŠ věnujeme nejen dětem se zrakovým postižením, ale i dětem s diagnózou autismus, dětem s mentálním postižením a dětem s kombinovanými vadami. Původní název školy mohl být pro rodiče dětí s jiným, než zrakovým postižením, kteří hledali vhodné předškolní zařízení pro své děti, zavádějící.

 


 
Stav ovzdušíkalendář jmen


 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky